AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlašte se

Aktuálně

29. 09. 2016

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

13. 09. 2016

Je nutný notářský zápis ke změně stanov SVJ? Dle usnesení 8Cmo 202/2016 Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.6.2016, v předposledním odstavci odůvodnění se s odkazem na gremiální poradu soudců vrchních soudů rozhodujících ve společenstevních a rejstříkových věcech konanou 8-10.6.2016, konstatuje, že došlo ke sjednocení stanovisek, a hovoří se o tom, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1.1.2014, nikoliv společenství dříve vzniklých.

07. 06. 2016

Projednávala se nedávno nějaká změna pozemku/domu/silnice/chodníku atp. ve Vašem okolí na radnici? Na webu www.mapasamospravy.cz můžete jednoduše sledovat změny v územním plánu - nově v beta verzi po celé ČR!

30. 05. 2016

Zajímáte se, zda lze v případě prodeje či pronájmu jednotky nahradit PENB vyúčtováním energií za 3 roky. Ano, lze. Ovšem jen za předpokladu, že požádáte o PENB své SVJ, pokud jej nedostanete, nahradíte jej vyúčtováním energií za 3 roky. Ovšem jste-li zástupce SVJ - hrozí Vám (SVJ) za nevydání PENB pokuta od Státní energetické inspekce (SEI) až do výše 100 tis. Kč. SEI má možnost kontroly vzhledem k povinnosti energetických specialistů evidovat PENB elektronicky v centrální databázi.

16. 05. 2016

Právě v těchto dnech přicházejí poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Daň je třeba uhradit do 31. května 2016, v tento den už ale musí být příslušná částka připsána na účet finančního úřadu. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny.

19. 04. 2016

Změna v placení daně při koupi nemovitosti nastane asi až od září 2016. Nově bude daň z nabytí nemovitých věcí platit kupující. Vláda si od této změny slibuje větší jednoznačnost zákona i lepší výběr daně. Současný zákon dává možnost oběma stranám transakce, aby se dohodly, která z nich daň zaplatí (zpravidla ji platí prodávající a kupující je v pozici ručitele).

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace