AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlašte se

Aktuálně

02. 03. 2017

Pro ty, kteří uvažují o umístění kamer v prostorách bytového domu, přinášíme stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů: Prostory se dělí na dvě skupiny – první skupinou jsou sklepy, garáže, kočárkárny, vstupní dveře do domu a jejich okolí, výtahy a schodiště. Zde mohou být kamerové systémy nainstalovány bez souhlasu vlastníků či nájemců. Je však nutné vždy sledovat, nastavení kamer – především tedy zda nezasahují nad stanovenou míru do soukromí vlastníků. Druhou skupinou prostor jsou vchodové dveře do bytu a jejich okolí. Tady by podle ÚOOÚ údajů mohlo často docházet k nadměrným zásahům do soukromí, proto lze kamerové systémy v těchto prostorách provozovat pouze se souhlasem všech majitelů a nájemců dotčených bytů a jen v opravdu výjimečných případech.

24. 01. 2017

Upozorňujeme na řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, který letos končí v úterý 31. ledna 2017. Povinnost se přiznat platí zejména pro ty, kteří minulý rok nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i pro poplatníky, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Poplatníci, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí toto oznámit finančnímu úřadu.

23. 01. 2017

Pokud právě ve Vašem SVJ schvalujete nové stanovy nebo měníte jeho název, dovolíme si Vás upozornit na povinnost aktualizace údajů ve veřejných rejstřících: Dle ust. § 122 z.č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob jsou osoby zapsané ve veřejných rejstřících povinny přizpůsobit do 31.12.2016 zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem. Vzhledem k tomu, že se nově do rejstříků zapisují údaje, které se dříve nezapisovaly, dotkne se tato povinnost podle našeho názoru všech zapsaných subjektů, tj. společenství vlastníků jednotek i bytových družstev. V opačném případě hrozí pokuta až do výše 100 tis. Kč.

29. 09. 2016

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

13. 09. 2016

Je nutný notářský zápis ke změně stanov SVJ? Dle usnesení 8Cmo 202/2016 Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.6.2016, v předposledním odstavci odůvodnění se s odkazem na gremiální poradu soudců vrchních soudů rozhodujících ve společenstevních a rejstříkových věcech konanou 8-10.6.2016, konstatuje, že došlo ke sjednocení stanovisek, a hovoří se o tom, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1.1.2014, nikoliv společenství dříve vzniklých.

07. 06. 2016

Projednávala se nedávno nějaká změna pozemku/domu/silnice/chodníku atp. ve Vašem okolí na radnici? Na webu www.mapasamospravy.cz můžete jednoduše sledovat změny v územním plánu - nově v beta verzi po celé ČR!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace