AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlašte se

Aktuálně

24. 05. 2018

Dovolujeme si vás informovat, že od 25. 5. 2018 vstoupí v platnost změna Všeobecných obchodních podmínek AdminReal, s.r.o. (VOP). Ke změně VOP došlo zejména z důvodu účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato změna se projevila v článku VI. VOP. Nový dokument naleznete na https://www.onlinesprava.cz/stranka/vseobecne-obchodni-podminky.

23. 04. 2018

Dnes jsme spustili automatické hlídání insolvencí a exekucí členů SVJ, a to vše v ceně správy nemovitosti. Díky této službě může výbor SVJ včas přihlásit pohledávku za dlužníkem do exekuce nebo insolvence a vyhne se tak případné žalobě za porušení zákonné povinnosti péče řádného hospodáře. Dále může výbor SVJ využít automatické hlídání katastru, kdy bude mít vždy aktuální přehled o prodejích a převodech jednotek v domě. Tato služba je rovněž v ceně správy nemovitosti.

25. 12. 2017

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a do nového roku Vám srdečně přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti a těšíme se na další spolupráci. Tým AdminReal

23. 11. 2017

S účinností od 1. ledna 2018 se zákonné předkupní právo spoluvlastníků vrací do českého právního řádu. Bude platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.), a to i v případě bezúplatného převodu jako je např. darování. Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

06. 10. 2017

Pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky budou uspokojeny v insolvenci do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky přednostně před zajištěnými věřiteli. Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 291/2017 Sb.

19. 06. 2017

Vláda podpořila senátorskou novelu, dle které mohou společenství vlastníků získat přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku po neplatičích, senátní novelu projedná poslanecká sněmovna. Návrh novely občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona počítá s přednostním uspokojením pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku do výše 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Osobě odpovědné za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se tak přiznává lepší postavení, co do částečného uspokojení pohledávky, než hypotečním bankám a zástavním věřitelům.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace