AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlašte se

Aktuálně

25. 12. 2017

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevovali v tomto roce a do nového roku Vám srdečně přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti a těšíme se na další spolupráci. Tým AdminReal

23. 11. 2017

S účinností od 1. ledna 2018 se zákonné předkupní právo spoluvlastníků vrací do českého právního řádu. Bude platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.), a to i v případě bezúplatného převodu jako je např. darování. Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

06. 10. 2017

Pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky budou uspokojeny v insolvenci do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky přednostně před zajištěnými věřiteli. Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 291/2017 Sb.

19. 06. 2017

Vláda podpořila senátorskou novelu, dle které mohou společenství vlastníků získat přednostní právo na částečné uhrazení pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku po neplatičích, senátní novelu projedná poslanecká sněmovna. Návrh novely občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona počítá s přednostním uspokojením pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku do výše 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Osobě odpovědné za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se tak přiznává lepší postavení, co do částečného uspokojení pohledávky, než hypotečním bankám a zástavním věřitelům.

11. 05. 2017

Prezident podepsal daňový balíček. Společenství vlastníků jednotek nemusí nyní podávat daňové přiznání kvůli dani z úroků z běžného účtu. Nově ho nebudou muset podávat ani kvůli úrokům z jiných vkladů u bank a záložen, tyto finanční ústavy jim daň srazí a odvedou samy. Sazba daně 19 procent zůstává stejná. Podle zákona je dále osvobozen příjem z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky, pokud v ní měl prodávající bydliště méně než dva roky bezprostředně před prodejem, a to za podmínky, že takto získané peníze použije na uspokojení bytové potřeby. Vládní daňový balíček toto osvobození zpřesňuje tak, že peníze musí sloužit k uspokojení vlastní bytové potřeby, nikoliv bytové potřeby rodiny prodávajícího nebo dalších osob.

01. 05. 2017

Ptáte se, zda máte při kontrole vyúčtování služeb právo na poskytnutí údajů o spotřebě ostatních vlastníků bytů. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních dat (ÚOOÚ) ze dne 28. června 2004 č.j. 2520/04/751/OLP, nemá konečný spotřebitel právo seznamovat s tím, „kterým vlastníkům měřiče adresně patří a kolik energie a vody tak každý z ostatních vlastníků spotřebuje. Zveřejňování individuálních účtů i souhrnných přehledů se jmény příjemců služeb nebo jejich zpřístupňování ostatním nájemníkům je tak možné pouze se souhlasem těchto příjemců služeb. V případě společenství vlastníků nebo členů bytového družstva mají vlastníci resp. členové družstva pro uplatnění svých vlastnických práv vyplývajících z příslušných zákonů právo na zpřístupnění údajů týkajících se společného hospodaření. Ani v tomto případě však nelze bez souhlasu subjektu zpřístupňovat tyto údaje osobám neoprávněným, tedy např. zveřejňovat je na domovní nástěnce."

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace